De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende huur gesloten door H&B Verhuur.
Afwijking van de verhuurvoorwaarden moet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.

VERHUURVOORWAARDEN:

 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan het gehuurde wordt toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder.
 • Bij vermissing van goederen brengt H&B Verhuur de nieuwprijs in rekening minus de overeengekomen huurkosten van betreffende order. Bij beschadiging, buiten normaal gebruik om, worden herstelkosten in rekening gebracht welke door H&B Verhuur worden vastgesteld en daarmee bindend zijn.
 • Huurder dient zich bij afhalen of bezorgen van de goederen te kunnen legitimeren.
 • Huurder heeft de plicht bij gebruik van de goederen deze overeenkomstig de functie te gebruiken.
 • Huurder heeft de plicht de goederen met de grootst mogelijke zorg te behandelen.
 • Huurder kan H&B Verhuur op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, nadelen of persoonlijke ongevallen voortvloeiend uit het gebruik van de goederen.
 • De door H&B verhuur ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
 • Het gehuurde dient compleet, schoon, droog en netjes te worden geretourneerd.
 • Huurder dient de bijbehorende blower apart van de transporttas te vervoeren.
 • Huurder dient de rits en het klittenband aan de onderkant van het gehuurde te sluiten alvorens deze het inpakt voor retournering.
 • Huurder retourneert na afloop van de huurperiode het gehuurde op de afgesproken dag/tijdstip. Bij te laat terugbrengen berekent H&B Verhuur de daghuur aan huurder door.
 • Bij het te vroeg terugbezorgen van het gehuurde dient de volledig afgesproken huurperiode door huurder te worden voldaan.
 • Huurder kan de huurtermijn nadien in overleg met H&B Verhuur verlengen, maar dient echter rekening te houden dat dit niet altijd mogelijk is.
 • Huurder is niet toegestaan het gehuurde te verhuren aan derden.

BETALING

 • Betaling geschiedt in contanten, bij afhalen / aflevering van de goederen tenzij anders overeengekomen.
 • Prijzen zoals vermeld zijn inclusief 21% BTW.
 • H&B Verhuur rekent geen borg over het gehuurde.
 • Indien het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.